”Ingen framtid, ingen gårdag
bara nuet, inga minnen
Alltihop tillsammmans
bara ett underbart noll”

Moln-1

Lyssnar på Ulf Lundells fantastiska låt Moln utan minnen.